KVALITET OCH LÖNSAMHET I ALLA LED

Vi ser till att våra arbeten utförs enligt kundens tids- och kvalitetskrav genom att använda kompetent och erfaren personal. 

Gisab arbetar ständigt med förbättringar av företagets processer och produkter. Dessutom arbetar vi ständigt med förbättringar inom miljö och arbetsmiljö. Ett aktivt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete är en vital del av vår fortsatta utveckling.

För att uppnå detta ska vi:

  • Med gällande lagstiftning som minimikrav, och de krav våra kunder och andra intressenter ställer, regelbundet granska vår verksamhet ur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöperspektiven.
  • Alltid leverera produkter och tjänster vilka uppfyller eller helst överträffar kundernas behov, krav och förväntningar.
  • Förebygga och minimera negativ miljöpåverkan från råvaror, transporter och verksamheten i övrigt.
  • Se till att våra medarbetare är utbildade, informerade och engagerade i frågor som avser arbetsutförandes krav samt lagar, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.