En arbetsplats för alla

För att klara våra egna högt satta mål och de krav en föränderlig omvärld ställer på branschen är det för oss på Gisab viktigt att utöka vår rekryteringsbas och på så sätt få tillgång till den bästa kompetensen, oavsett kön, etnicitet och bakgrund. 

För att få fler kvinnor till tung industri är det viktigt att vi anpassar arbetssätt och normer. Det är inte meningen att bara kraftkarlar ska jobba i branschen. Just nu öppnar vi upp för att förbättra arbetsmiljön tillsammans med studenter som vill göra sitt examensarbete inom just detta område. Du kan läsa mer om det under Karriär i menyn. Just nu söker vi även sommarjobbare.