Axel Johnson International

Gisab är en del av Axel Johnson International, ett privatägt industriföretag som köper och utvecklar företag inom strategiskt utvalda marknader – primärt inom tekniska komponenter och industriprocesser. 

Axel Johnson International är en aktiv och långsiktig ägare vars mission är att driva affärsutveckling och tillväxt. Företaget bygger och utvecklar företagsgrupper som delar strategiska mål samt verkar för gemensam utveckling och kunskapsdelning. Axel Johnson International har företag inom följande områden: flödeshantering, industriella lösningar, lyftlösningar, transmissionslösningar och transportlösningar. Axel Johnson International har en entreprenöriell kultur där decentraliserat och starkt ledarskapleder till snabba beslut. Inom gruppen finns fyra fokusområden: digitalisering, service, hållbarhet och utveckling av människor. 

Axel Johnson International har sitt säte i Stockholm. I gruppen ingår fler än 110 företag, som tillsammans har 4 100 anställda i 27 olika länder. Den årliga försäljningen uppgår till 960 miljoner Euro.