Expansion i Kiruna

Gisab har sedan flera år haft en projektfilial innanför LKABs grindar i Kiruna. Under våren har Gisab även valt att öppna ett nytt kontor på Forvägen 33. Det ger företaget nya möjligheter att jobba mer proaktivt gentemot LKAB och andra kunder. 

”Vi har satt tydliga mål för vår närvaro i hela Malmfälten. Vi har en fullfjädrad projektorganisation och med de nya lokalerna kan Gisab kliva fram som en av de verkligt stora entreprenörerna i Kiruna”, säger Gisabs vd Boris Lindberg.

De nya lokalerna ger Gisab möjlighet att få ut sitt unika erbjudande på hela marknaden och blir en ny samlingspunkt för medarbetare, samarbetspartners och kunder. Gisab kommer fortsättningsvis att ha kvar sin projektfilial på LKABs område i Kiruna. 

”Kontoret på Forvägen är också ett steg i vår strävan att fylla ut luckan mellan Gällivare och Kiruna. Våra primära fokusområden i Sverige ligger i Malmfälten och Västerbotten”, avslutar Boris Lindberg.