Gisab utser ny vice VD

Den 1 oktober 2019 tillträder Daniel Uusitalo, idag platschef i Kaunisvaara, som ny vice VD på Gisab. Då verksamheten i Kaunisvaara har utökats med fler ledande personer i produktionen, ser vi tillsammans med Kaunis Iron att närvaron på site för platschefen kan reduceras. Därmed frigörs tid för annat arbete inom Gisab. Då Daniel i sina tidigare roller och befattningar utanför Gisab har arbetat med affärsutveckling, passar det bra att ta vara på denna kompetens och använda den för att ta Gisab vidare till nästa nivå.

”Daniels roll som vice VD blir att tillsammans med mig som leda bolagets utvecklingsarbete med fokus på tjänsteutveckling ur ett kund-och marknadsperspektiv. I rollen som ingår även att, tillsammans med affärsområdeschefer och platschefer, utveckla och stärka vår resa framåt”, säger Gisabs vd Boris Lindberg. Daniel kommer även fortsättningsvis att vara plats- och kontraktsansvarig i Kaunisvaara. Övrig tid kommer han ägna sig åt GISAB utvecklingsarbete.