Gisab är nu Jernbro – Sveriges ledande aktör inom industriellt underhåll och projekt 

För att industrikunder i norr ska få tillgång till mer kapacitet, resurser och erfarenhet, liksom fler kompetenser inom industriellt underhåll och projekt, förvärvade Jernbro Industrial Services Gisab i början av 2022. Under året har Gisab varit ett dotterbolag till Jernbro, men den första januari 2023 flyttades verksamheten in i moderbolaget Jernbro.   

− Som en del av Jernbro blir vi en stark samarbetspartner i den industriella expansionen och den gröna transformeringen i norra Sverige. Gemensamt kan vi erbjuda stabilitet, uthållighet och kraft att uppfylla de krav och förväntningar som finns kopplade till både grön omställning och hållbarhet, som miljöhänsyn, sociala aspekter, hälsa och säkerhet, berättar Boris Lindberg, VD på Gisab.  

− Vi har nu skapat en stark plattform i en region som nu och för en lång tid framöver kommer att genomgå en av de största förändringarna i svensk industris historia med syfte att skapa en hållbar produktion av järnmalm och stål. Utmaningarna är stora för industri och samhälle och med vår samlade industriella erfarenhet kan vi bli en del av lösningen, förtydligar Mikael Jansson, VD på Jernbro.