Gisab byter LD-gasrör åt SSAB i Luleå

När SSAB upptäckte brister på LD-gasröret som är en del i systemet för att utvinna energi ur de gaser som bildas vid ståltillverkningen var det dags att göra något åt det. Gisab fick uppdraget att byta det 26 meter långa, 40 år gamla och 13 ton tunga röret. Under juli genomfördes bytet på ett effektivt sätt med hjälp av två kranar. Samtidigt byttes kompensatorerna ut. 

”Gisab är en bekant aktör för oss på SSAB. Vi har jobbat tillsammans i många sammanhang och det brukar alltid fungera bra. Deras anbud var konkurrenskraftigt och vi är nöjda med resultatet”, säger Björn Jansson, chef för Energi och Media på SSAB.

Gasåtervinningssystemet där det aktuella gasröret ingår fyller en viktig roll för SSABs hållbarhetsmål. 

”Den energirika gas som skapas i ståltillverkningsprocessen används i ett kraftvärmeverk. Röret är en del i ett system för att leda gasen till värmeverket, där energin sedan kommer till nytta. Det är viktigt för oss att så mycket energi som möjligt tas tillvara”, säger Björn Jansson.