GISAB lämnar med varm hand över till Kaunis Iron

Idag upphör avtalet där GISAB har fungerat som helhetsleverantör åt Kaunis Iron AB (KIAB) för driften av anrikningsverket i Kaunisvaara. Driften kommer framöver att skötas av KIAB i egen regi. Valet av tillfälle för denna verksamhetsövergång är gjort i samförstånd i syfte att KIAB på bästa sätt ska kunna förbereda produktion och underhåll med egen organisation och ledning inför 2021.

”Det är nu tre år sedan vi gick in i detta samarbete. GISAB har spelat en nyckelroll i nystarten av verksamheten i Kaunisvaara, både när det gäller att bygga upp en organisation och att arbeta fram ett effektivt arbetssätt. Tillsammans har vi lyckats över förväntan och vi har nått de produktionsmål som sattes för tre år sedan. GISABs effektiva arbetssätt, erfarenhet från tung industri och syn på partnerskap har varit en förutsättning för att nå hit”, säger KIABs vd Klas Dagertun.

”Vi är oerhört stolta över hur vi tillsammans med KIAB har byggt upp en viktig industri i Tornedalen och Norrbotten. Arbetstillfällena som har skapats har ett enormt värde för kommunen och regionen. Det är fullt förståeligt att KIAB ser över sin verksamhet på det här sättet. De kommer att kunna dra nytta av de arbetssätt som vi har satt på anrikningsverket, på samma sätt som vi på GISAB tar med oss nyttiga erfarenheter när vi går in i nya partnerskap inom drift och underhåll”, säger GISABs vd Boris Lindberg.

KIABs beslut att göra verksamhetsövergången nu hänger ihop med att företaget vill stärka samordningen på site genom att flytta in ännu en del av verksamheten in i den egna organisationen. 

I dagsläget förs diskussioner kring samarbeten mellan KIAB och GISAB som inte rör den dagliga produktionen i Kaunisvaara. Uppdraget i kontraktet har hela tiden handlat om att GISAB ska rekrytera, utbilda och överlämna personalen till KIAB vid en verksamhetsövergång, vilket nu också sker. 

”Tack vare de här tre åren i Kaunisvaara har GISAB byggt upp ett gediget strukturkapital samt moderna arbetssätt och affärsmodeller som kommer hela branschen till gagn. Vi har dessutom skapat en effektiv backup-organisation för att stötta uppdragsgivare i liknande situationer. Nu ser vi fram emot ett fortsatt samarbete med KIAB under andra former, och jag vill samtidigt tacka de medarbetare som lämnar och önska dem lycka till hos sin nya arbetsgivare”, säger GISABs vd Boris Lindberg.