Gisab med från start i gigantisk talangsatsning

Rekryteringsplattformen MindDig är en världsunik ny global utvecklings- och talangportal som är en del av industriinitiativet T25 med bland andra LKAB, SSAB, Northvolt och H2 Green Steel. Arbetet är ett direkt resultat av de dryga tusen miljarder kronor som ska investeras i norr under de kommande decennierna för att klara den gröna omställningen. När MindDig nu lanseras är Gisab med på satsningen från dag ett.

”Tanken med plattformen är ökad samverkan för att vi här i norra Sverige tillsammans ska lyckas så bra som möjligt med vårt behov av kompetensförsörjning. Det ligger helt i linje med vår filosofi på Gisab, med öppenhet, samverkan, hållbarhet och välvilja som ledord”, säger Gisabs vd Boris Lindberg.

MindDig ska hjälpa till att locka talanger inom en rad olika områden till norra Sverige. Det innebär att plattformen inledningsvis är på engelska och varvar lediga tjänster och tillgängliga utbildningar med relevant information om regionen och de gröna satsningar som sker här. Det ska vara enkelt och attraktivt att flytta till norra Sverige. MindDig bygger på samverkan mellan arbetsgivare. En talang som för stunden inte passar hos en viss arbetsgivare kan nu enkelt slussas vidare till någon som har just de behov som talangen kan lösa. Det är ett slags kretsloppstänk inom kompetensförsörjning. Dessutom kan ett nätverk, med arbetsgivare i olika sektorer, kommuner och universitet, på ett smart sätt ta hand om en hel familj som vill flytta till nordligare breddgrader.

Satsningen är ett tydligt ställningstagande avseende grön industriomställning och självbilden i regionen. Det handlar om att blicka framåt och att sluta konkurrera om resurser på den lokala marknaden. Tillsammans ska norra Sverige ta sig an de mest dynamiska regionerna på jorden och visa upp sig som en attraktiv arbetsmarknad och en plats för de skarpaste talangerna i världen. 

”Gisab ska vara en drivande aktör för den gröna omställning som tung industri nu har påbörjat. Vi satsar på utveckling inom bland annat vätgasområdet, energioptimering, partnerskap och kretsloppstänk. För att lyckas med omställningen kommer hela norra Sverige att behöva tänka om och tänka nytt, annorlunda erfarenheter och nya idéer. En förutsättning för att göra det är att vi alla jobbar tillsammans. Med MindDig kan vi komma en bra bit på vägen mot att locka 100 000 nya talanger till regionen”, säger Boris Lindberg.