Gisab slår ett slag för säkerhet och trygghet i skolan och på fritiden

Industriföretaget Gisab jobbar ständigt med säkerhet på sina arbetsplatser. Det är en av företagets grundpelare och även en viktig framgångsfaktor. Gisab har under flera år även arbetat på trygghetsarbetet utanför arbetsplatsen. Genom att vara en av de många företag som stöttar organisationerna Nattvandrarna och Aktiv Skola kan Gisab dra sitt strå till stacken för ett tryggare samhälle i skolor, på stan och på nätet.

”Samhället upplevs allt otryggare och det är oerhört viktigt att vi som är vuxna skapar stabilitet för barn och unga. Nattvandrarna och Aktiv Skola gör just det och därför vill vi ställa oss bakom dessa volontärers engagemang. Deras arbete går hand i hand med våra värderingar”, säger Gisabs vd Boris Lindberg.