Så hittade 520 ton cisterner nytt hem i Danmark

Under april och maj 2020 genomförde Gisabs Luleåkontor ett jobb åt det danska företaget Brigadan A/S, som hade köpt fyra 130-tons bränslecisterner i Luleå. Gisab fick förtroendet att frigöra, lyfta och flytta cisternerna upp på ett fartyg som sedan levererade dem till Danmark. Uppdraget försvårades av rådande coronaepidemi.

”Jag hann träffa kunden en gång innan den danska gränsen stängde. Det blir alltid lite svårare när man inte kan träffas som vanligt, men vi löste uppgiften utan problem”, säger Gisabs projektledare Mikael Carlsten.

Cisternerna kläddes av från kringliggande utrustning, förstärktes och gjordes redo för flytt innan de lyftes. Parallellt med det säkrades vägen fram till kajen med bland annat 150 körplåtar. Därefter rullades de fyra 130-tonskolosserna försiktigt till fartyget, där ett stort precisionsarbete krävdes för att lastas.

”Det är väldigt känsligt med så stora saker som bränslecisterner. Vi hade en representant från ett försäkringsbolag på plats för att övervaka att allt gick till på rätt sätt. Det var extremt små marginaler vid lastningen och dessutom var vi under stor tidspress. Med andra ord, ett riktigt roligt jobb”, säger Mikael Carlsten. 

Under början av projektet jobbade fem eller sex medarbetare från Gisabs Luleåkontor med projektet. Mot slutet, i samband med lastning och säkring av last, var de dubbelt så många.

Så hittade 520 ton cisterner nytt hem i Danmark