Gisab utser ny vice VD

Den 1 oktober 2019 tillträder Daniel Uusitalo, idag platschef i Kaunisvaara, som ny vice VD på Gisab.   Då verksamheten i Kaunisvaara har utökats med fler ledande personer i produktionen, ser vi tillsammans med Kaunis Iron att närvaron på site för platschefen kan reduceras. Därmed frigörs tid för annat arbete inom Gisab.   Då Daniel i sina tidigare roller och befattningar utanför Gisab har arbetat med affärsutveckling, passar det bra att ta vara på denna kompetens och använda den för att ta Gisab vidare till nästa nivå.

Ny logotyp

Gisab genomgår just nu en resa för att ännu bättre tillgodose marknadens behov. Målet är att forma om branschen med hjälp av starkare partnerskap och avtal. I samband med detta arbete har vi även utvecklat vårt varumärke. Som en del i det arbetet kan vi nu presentera ett helt nytt utseende, med en ny logotyp.