Partneravtal med Metacon inom vätgasområdet

Nu formaliserar GISAB och Jernbro sitt samarbete med Metacon avseende elektrolysanläggningar för den gröna vätgassektorn. Partnerskapsavtalet omfattar hela Norden och GISABs del i leveranserna består av installation, driftsättning och service. 

”Vi är mycket glada för de partnerskap som vi ingått med Metacon och ser fram emot ett fruktbart samarbete i den gröna industriella omväxlingen som sker i Sverige och Europa; Metacon, GISAB och Jernbro kommer tillsammans ett vara en ledande aktör i att utveckla elektrolysområdet”, säger GISABs vd Boris Lindberg. 

Läs mer om partnerskapet på Dagens Industri.