Sommarjobbare med stora ambitioner

Wilma Brännmark studerar till underhållsingenjör på LTU. I år har hon sommarjobbat som projektkoordinator på Gisab – vilket har resulterat i extrajobb och ett examensarbete för Wilma under hennes sista år på utbildningen.

”Sommaren har varit fantastisk. Jag har fått vara delaktig i mycket mer än förväntat. Redan nu har jag arbetsuppgifter som många drömmer om att ha ett år efter examen. Jag har faktiskt fått vara med och bidra i de stora projekten. Arbetsuppgifterna har varit väldigt varierande och jag har fått bra stöd från Gisabs projektledare”, säger Wilma.

Utöver interna projekt har Wilma fått jobba hos uppdragsgivare i Kristineberg, Gällivare och Luleå. 

”Det känns bra att ha fått jobba med tung industri på riktigt. Att Gisab dessutom står för mycket utveckling och nytänkande är riktigt spännande. Nu när utbildningen börjar igen kommer jag att extrajobba med Gisabs takrenoveringsprojekt på SSAB. Dessutom kommer jag att skriva mitt ex-jobb åt Gisab”, fortsätter Wilma.

Efter utbildningen hoppas hon få en anställning på Gisab. Wilma ser med tillförsikt på de investeringar som nu sker i Norrbottens tunga industri och bedömer att Gisab är ett av de företag som är bäst förberett på denna utveckling.

”Vi satsar på framtidens arbetskraft. Dels genom våra nya lärlings- och trainee-program, och dels genom att möjliggöra för ex-jobbare från universitet och högskola att vara med och utveckla vår bransch. Syftet med examensarbetena är att se över och utveckla metodik för att minimera den långsiktiga skaderisken vid underhålls- och installationsarbeten. På så vis får vi medarbetare som över tid håller sig friska och hela”, säger Gisabs vd Boris Lindberg.