Partnerskap

Genom att ingå ett partnerskap med Gisab får ni tillgång till ett fullständigt dedikerat expertteam som fokuserar på era behov och målbilder. Tillsammans med våra partners jobbar vi mot ett gemensamt värdeskapande, oavsett typ av område. Genom vårt arbetssätt Gisab One skapar vi en arena där ni som kund, tillsammans med oss som leverantör, ökar kvalitet i leveransen samtidigt som vi sparar pengar. 

Det handlar i mångt och mycket om att jobba med gemensamma mål, transparens och öppenhet. Genom att från dag ett i ett projekt sätta en gemensam målbild kan vi undvika att senare i projektet hamna i tidsnöd, ta dåliga beslut och behöva kriga om ätor. Vi erbjuder ett mer lönsamt och hållbart sätt att jobba med stora och komplexa projekt. Målbilden är att skapa ramar och ambition om ett gemensamt värdeskapande för ökad lönsamhet.

Case