Maskinmontage i LKABs kulsinternverk

Stora maskinmontageprojekt

GISAB har bland annat deltagit och genomfört stora maskinmontageprojekt i nybyggnationerna av två kulsinterverk i LKAB:

MK3 I Malmberget samt KK4 I Kiruna


Hetgasledning Spillrör Spillrör Bergspel Bergspel Bergspel Bergspel