KVALITET OCH LÖNSAMHET I ALLA LED

GISAB med säte i Gällivare och filial i Luleå, Kiruna och Kaunisvaara grundades 1992, erbjuder kundanpassad tillverkning, montage, underhåll och drift av tryckbärande anordningar och konstruktioner till industri samt gruvor, t.ex. materialstup, mätfickor, arbetsplattformar, transportband mm.

Vi ser till att våra arbeten utförs enligt kundens tids- och kvalitetskrav genom att använda kompetent och erfaren personal.
Vi arbetar ständigt med förbättringar av företagets processer och produkter. Vi arbetar ständigt med förbättringar inom miljö och arbetsmiljö.

För att uppnå detta ska vi:

  • Med gällande lagstiftning som minimikrav, och de krav våra kunder och andra intressenter ställer, regelbundet granska vår verksamhet ur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöperspektiven.
  • Alltid leverera produkter och tjänster vilka uppfyller eller helst överträffar kundernas behov, krav och förväntningar.
  • Förebygga och minimera negativ miljöpåverkan från råvaror, transporter och verksamheten i övrigt.
  • Se till att våra medarbetare är utbildade, informerade och engagerade i frågor som avser arbetsutförandes krav samt lagar, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.